Aprobación Definitiva Modificación 2/2019

Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 2/2019.